Digitale Transformatie Enabler’s

Organisaties worden zich bewust van de noodzaak van digitale transformatie en beseffen dat ze steeds klantgerichter moeten worden. De focus verschuift van producten naar (technologie gedreven) diensten. Dat maakt goede digitale dienstverlening belangrijker dan ooit. Bestaande ICT-afdelingen kunnen deze transitie zelf vaak niet aan. Hiertoe heeft ONE met 1inCloud (One in Cloud) een standaard ICT Platform ontwikkeld. Dit platform stelt …

IT Continuïteit & Uitwijk Services (CUS)

Beschikbaarheid van applicaties en bijbehorende data is steeds belangrijker geworden. Het is niet meer voldoende dat de systemen tijdens kantoortijden of iets ruimer beschikbaar zijn, men vraagt hoge(re) beschikbaarheden. Uiteraard is het afhankelijk van de specifieke toepassing en veelal zijn systemen dubbel uitgevoerd om verstoring te voorkomen, maar dat is vaak maar tot een bepaalde hoogte. Servers en netwerkcomponenten zijn …

Mobility Management SAAS oplossing

Enterprise Mobility Management omvat de complete omgeving van mensen, processen en technologie die erop is gericht is om de toenemende diversiteit aan mobiele apparatuur, draadloze netwerken en bijbehorende services te beheren. Het doel van hiervan is om mobile computing breed èn veilig inzetbaar te maken in een bedrijfsomgeving waarbij het de gebruiker geen of nauwelijks moeite kost toegang te  krijgen …

CloudConnect route naar public cloud diensten

Iedere organisatie heeft haar eigen IT behoefte die bij een volwassen organisatiestructuur beschreven en vastgelegd wordt in een Producten en Diensten Catalogus. Dit levert een gemeenschappelijk kader voor de diensten die aan de organisatie geleverd worden en levert in belangrijke mate een bijdrage aan klanttevredenheid door transparantie te scheppen in wat men kan en mag verwachten van een bepaalde dienst. …